Podatek dla pracujących za granicą – jak rozliaczać, ulgi i zmiany

podatki

Pracując za granicą należy pamiętać, że spoczywa na nas obowiązek rozliczenia się z polskim urzędem skarbowym. Wiele osób podejmujących pracę w innych krajach zapomina o tym, że złożenie deklaracji podatkowej i zapłacenie należnego podatku za granicą nie wystarczy. Warto zaznaczyć iż obowiązek rozliczenia się z podatku dochodowego w Polsce obowiązuje polskich rezydentów podatkowych. Rezydentem podatkowym w Polsce jest się w przypadku jeśli posiada się w Polsce centrum interesów lub jeśli przebywa się w Polsce przez co najmniej 183 dni w roku podatkowym. Osoby nie będące rezydentem podatkowym Polski mają obowiązek rozliczyć się z polskim urzędem skarbowym tylko z dochodów osiąganych w Polsce.

Jak rozliczać dochody osiągnięte za granicą?

Należy sprawdzić czy kraj, w którym osiągnęliśmy dochód ma podpisaną umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, bądź inną umowę międzynarodową z Polską. W takim przypadku te dochody mogą nie podlegać opodatkowaniu w jednym z krajów lub w obu krajach na zasadach zwolnienia z progresją lub proporcjonalnego odliczenia.

W przypadku zasady odliczenia proporcjonalnego dochód należy wykazać w zeznaniu rocznym, zwykle jest to PIT-36 i PIT-ZG lub odliczyć kwotę podatku zapłaconego za granicą, ale nie więcej niż należny podatek z tego tytułu w Polsce (nie uwzględniając odliczeń np. z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne lub ubezpieczenia społeczne, czy ulgi dla młodych do 26 roku życia dla dochodu z tytułu umowy o pracę). Natomiast zwolnienie z progresją zwalnia z podatku w Polsce, jednak może wpłynąć na stopień skali podatkowej w Polsce.

Ulga abolicyjna

Ulga abolicyjna służy do zmniejszenia różnic pomiędzy podatkiem dochodowym wyliczonym metodą proporcjonalną, a podatkiem obliczonym metodą wyłączenia z progresją. Przysługuje ona osobom mieszkającym w Polsce i jednocześnie osiągającym dochód za granicą. 

Zmiana zasad opodatkowania zarobków osób pracujących za granicą

W 2021 roku nadeszły poważne zmiany w uldze abolicyjnej w przypadku dochodów zagranicznych. Ulga została poważnie ograniczona i wynosi teraz maksymalnie 1360 zł. Nowe zasady obowiązują już od stycznia 2021 roku i dotyczą polskich rezydentów podatkowych osiągających dochód w państwach, z którymi Polska podpisała umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania na metodzie odliczenia proporcjonalnego czyli między innymi Australią, Norwegią, Nową Zelandią, Rosją, Stanami Zjednoczonymi, Wielką Brytanią, Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi oraz wieloma krajami Unii Europejskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *